Blogi kiinteistövälityksestä ja asunnon myynnistä

Isännöitsijä hoitaa taloyhtiön asiat ammattitaidolla

Isännöitsijä on tärkeä yhteistyökumppani jokaiselle taloyhtiölle ja isännöintitoimiston valinta kannattaa tehdä huolella. Isännöitsijä on taloyhtiön operatiivinen johtaja, joka vastaa taloyhtiön kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta sekä hoitaa kiinteistön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Taloyhtiön hallitus valitsee isännöitsijän ja tekee sopimuksen isännöinnistä. Sopimuksessa kannattaa sopia mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi siitä, mitkä tehtävät kuuluvat kuukausipalkkioon ja mitkä tehtävät taas laskutetaan erikseen. Isännöitsijältä vaaditaan monipuolista ammattitaitoa ja yleensä isännöintitoimistossa työskenteleekin eri alojen asiantuntijoita isännöitsijän lisäksi, kuten kiinteistösihteeri, kirjanpitäjä ja asiakaspalvelija. Laissa ei ole määritelty yksityiskohtaisesti päivittäiseen hallintoon sisältyviä tehtäviä, mutta isännöintialalla toimivat yritykset, jotka ovat ISA auktorisoituja, ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin eettisiä ja hyvää isännöintitapaa noudattavia ohjeita.

Mitä tehtäviä ja palveluja isännöintiin kuuluu

Isännöitsijän töistä näkyy yleensä vain pieni osa taloyhtiön hallitukselle ja osakkaille. Isännöintitoimisto hoitaa monipuolisesti taloyhtiön asioita. Isännöitsijän tehtäviin ja osaamisalueeseen kuluu käytännössä esimerkiksi erilaisten palveluiden hankkiminen, asiakaspalvelu, lainsäädännöllinen osaaminen ja pitkäjänteinen strateginen suunnittelu. Jokainen taloyhtiö tarvitsee erilaisia palveluita erilaisilta aloilta. Yksi isännöitsijän päätehtävistä on hankkia nämä palvelut, joihin kuuluu muun muassa siivous, talotekniikka, huolto, kunnossapito, korjausrakentaminen, suunnittelu, valvonta, vakuuttaminen, rahoitus ja terveyden ja turvallisuuden asiantuntijapalvelut. Asiakaspalveluun kuuluu erilaisia tehtäviä. Isännöintitoimisto saa päivittäin suuren määrän yhteydenottoja koskien esimerkiksi muuttoilmoituksia, laskuja, asiakirjojentilausta tai isännöitsijäntodistuksia. Isännöitsijä toimistoissa työskentelee yleensä kiinteistösihteeri, joka hoitaa asiakaspalvelun ja muita kiinteistöalan valmistelevia tehtäviä. Isännöitsijä tarvitsee lainsäädännöllistä osaamista esimerkiksi taloyhtiön päätösten lainvoimaisuuden tarkistamiseen ja tarvitsee erityisesti asunto-osakeyhtiölain hyvää tuntemusta. Pitkäjänteinen strateginen suunnittelu tarkoittaa tavoitteellista kiinteistönpitoa, jossa laaditaan pitkäntähtäimen suunnitelmia muun muassa kunnossapidon, taloudellisen suunnittelun, omaisuuden arvon, investointien ja asumisviihtyvyyden osalta.

Isännöitsijä on kiinteistöalan asiantuntija

Isännöintiala muuttuu ja kehittyy myös kokoajan ja ammatin menestyksellinen hoitaminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö, digitalisaatio ja esimerkiksi uusien energiamuotojen myötä tulevat uudet vaihtoehdot energianhallintaan vaativat jatkuvaa tietojen ajan tasalla pitämistä, päivittämistä ja kouluttautumista. Arjen sujumiseen ja asumismukavuuteen taloyhtiössä vaikuttaa suuresti se, että kaikki sen asiat ovat asiantuntevasti hoidettu. Isännöintitoimistoksi kannattaa valita luotettava ja osaava alan ammattilainen.

Voit lukea lisää isännöintipalveluista esimerkiksi Isännöintikeskus Tammen Oy sivuilla.