Blogi kiinteistövälityksestä ja asunnon myynnistä

Toimitilat ovat yrityksen käyntikortti

Toimitilat kertovat paljon yrityksestä ja niillä on paljon vaikutusta jokapäiväiseen elämään ja yrityksen menestykseen. Miten valita yritykselle sopivat toimitilat ja mitä kaikkea niiden valinnassa kannattaa ottaa huomioon? Seuraavissa kappaleissa saat vinkkejä toimitilojen valintaan, eli kannattaa jatkaa lukemista, jos toimitilojen valinta on yrityksellesi ajankohtainen.

Mitä kannattaa ottaa huomioon toimitiloja valitessa

Ensimmäiseksi kannattaa miettiä, että kumpi on parempi vaihtoehto, toimitilojen vuokraus vai ostaminen. Jos yritys on uusi, kannattaa toiminta yleensä aloittaa vuokratiloissa turhien riskien välttämiseksi. Kun yritystoiminta on siirtynyt kannattavalle pohjalle tai se on laajenemassa, voi tässä vaiheessa harkita myös omien toimitilojen ostamista.

Toimitiloja vuokratessa kannattaa sopia muun muassa seuraavista ehdoista: haluaako määräaikaisen vuokrasopimuksen ja kuinka pitkäksi aikaa tilat haluaa vuokrata tai vaihtoehtoisesti toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen. Kannattaa myös sopia irtisanomisaika ja mitä vuokraan sisältyy; kuuluuko siihen esimerkiksi vesi, lämmitys ja kiinteistönhuolto, vai maksetaanko ne erikseen kulutuksen mukaan. Toimitilojen ostaminen on iso päätös ja myös sijoitus, ja päätöksenteossa kannattaa käyttää apuna kiinteistöalan asiantuntijaa.

Valintaa tehdessä on myös erittäin tärkeää miettiä toimitilojen sijaintia muun muassa seuraavien seikkojen kannalta. Kuinka paljon on valmis maksamaan toimitiloista, kaupungin keskustassa tilat ovat yleensä kalliimpia kuin reunamilla. Mutta tilojen sijaintia kannattaa myös miettiä asiakkaiden ja saavutettavuuden kannalta; on tärkeää, että tilat ovat siellä, missä asiakkaat liikkuvat. Sijaintia valitessa kannattaa myös huomioida kohteen helppo saavutettavuus esimerkiksi julkisilla ja riittävä pysäköintitila, sekä työntekijöille että asiakkaille. Alueen muut palvelut ja siellä toimivat muut yritykset ovat myös valinnan kannalta olennaisia asioita.

Kun toivesijainti on selvillä, voi alkaa pohtimaan yrityksen tilan tarvetta ja niiden muunneltavuutta esimerkiksi toiminnan laajentuessa. Tilojen tarvetta miettiessä kannattaa pohtia, mikä olisi tarvittava neliömäärä ja miten tiloja käytetään sekä nyt että tulevaisuudessa sekä kuinka monta henkilöä tiloissa mahdollisesti työskentelee samaan aikaan.

Toimitilat ovat myös osa yrityksen yrityskuvaa ja ne kertovat paljon yrityksestä. Valinnassa kannattaa siis myös huomioida, millaisen mielikuvan haluat toimitilojesi välittävän sekä omille työntekijöillesi, mutta myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Sopivia toimitiloja valitessa kannattaa kääntyä asiantuntevan kiinteistöalan ammattilaisen puoleen, kuten Concept & Contact Oy, että valinta onnistuisi mahdollisimman hyvin.